czwartek, 28 stycznia 2016

Podróże, a podwójne obywatelstwoW ostatnich dniach w internecie ponownie pojawił się artykuł o rodzinie, która podróżowała z Warszawy do Kanady i nie mogła wylecieć na kanadyjskich paszportach z powodu podwójnego obywatelstwa.

Jako osoba z podwójnym obywatelstwem chciałabym Wam opowiedzieć jak to wygląda u nas w praktyce.

Artykuł o którym mowa możecie znaleźć tutajPrzepisy

Na początek kilka moim zdaniem ważnych przepisów, które może znaleźć także w artykule:


Art. 3. 1. Obywatel polski posiadający równocześnie obywatelstwo innego państwa ma wobec Rzeczypospolitej Polskiej takie same prawa i obowiązki jak osoba posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie.
2. Obywatel polski nie może wobec władz Rzeczypospolitej Polskiej powoływać się ze skutkiem prawnym na posiadane równocześnie obywatelstwo innego państwa i na wynikające z niego prawa i obowiązki.
Art. 4.1. Dowód osobisty jest dokumentem stwierdzającym tożsamość i obywatelstwo polskie osoby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej oraz państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, których obywatele mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi oraz na podstawie jednostronnych decyzji innych państw, uznających ten dokument za wystarczający do przekraczania ich granic.
Art. 4.2. Dowód osobisty uprawnia do przekraczania granic państw, o których mowa w ust. 1.
W artykule jest opisana historia polskiej rodziny zamieszkującej na stałe w Kanadzie i posiadającej podwójne obywatelstwo. Najwyraźniej nie znali tych przepisów. Dziecko jako jedyne nie posiadało polskiego paszportu przez co zostali zatrzymani na lotnisku w Warszawie podczas wylotu. Polscy obywatele mają obowiązek legitymować się polskimi dokumentami na terenie Polski. Polaków posiadających drugie obywatelstwo obowiązuje tzw. pierwszeństwo obywatelstwa.
W komentarzach pod artykułem pojawiały się pytania skąd było wiadomo, że dziecko posiada polskie obywatelstwo skoro nie miało dokumentu, który by to potwierdzał. Chciałabym przytoczyć tutaj kolejne przepisy o których także nie wszyscy wiedzą, a są kluczowe w tym temacie.

Zagadnienia nabycia obywatelstwa polskiego i jego utraty reguluje ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 roku o obywatelstwie polskim:
  •     Małoletni nabywa obywatelstwo polskie przez urodzenie, w przypadku gdy:

- co najmniej jedno z rodziców jest obywatelem polskim (nie ma znaczenia fakt, czy osoba urodziła się w Polsce, czy też poza jej granicami);
- urodził się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a jego rodzice są nieznani, nie posiadają żadnego obywatelstwa lub ich obywatelstwo jest nieokreślone.
  • Obywatel polski traci obywatelstwo polskie wyłącznie na swój wniosek po uzyskaniu zgody Prezydenta RP. Utrata obywatelstwa polskiego następuje z dniem wydania zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego.


Nasze obywatelstwa

Ja i Vincent posiadamy podwójne obywatelstwo. Vincent, polskie jak i islandzkie obywatelstwo nabył poprzez zasady wynikające z powyższych artykułów. Gdy Vincent się rodził ja już posiadałam drugie obywatelstwo więc na tej podstawie także został obywatelem Polski jak i Islandii.


Nasze dokumenty

Ja posiadam paszport polski, dowód osobisty oraz paszport islandzki. Wyrobiłam go zaraz gdy dostałam obywatelstwo. Vincent ma do tej pory wyrobiony tylko islandzki paszport, gdyż było to na tamtą chwilę tańsze i szybsze dla nas rozwiązanie. Vinnie na tym paszporcie podróżuje od 5 miesiąca życia. W Islandii pierwszy paszport dla dziecka ma ważność przez 5 lat. Na dzień dzisiejszy nie widzę potrzeby, aby wyrabiać mu polski paszport. Jest to strata pieniędzy, gdyż będzie on tak samo długo ważny jak ten który już posiadamy i jeden z nich będzie po prostu leżał w szufladzie.


Dlaczego my nie potrzebujemy polskiego paszportu?

Nasza sytuacja jest wyjątkowa, gdyż jako osoby w podwójnym obywatelstwem mamy prawo do podróżowania na dowolnym paszporcie, ale na terenie Polski mamy obowiązek legitymować się polskim dokumentem. Dlatego też ja w razie wizyty w urzędzie, kontroli policji czy też wylotu z Polski na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, mam dowód osobisty. Vincent nie ma jeszcze takich zobowiązań, które by zmuszały go do legitymowania się na terenie Polski. Najważniejszym jednak elementem naszej sytuacji jest fakt, że my nie latamy z polskich lotnisk tylko z niemieckich gdzie możemy legitymować się dowolnym paszportem bo w Niemczech pierwszeństwo obywatelstwa już nie obowiązuje. Nie zdarzyło nam się lecieć z polskiego lotniska nigdzie i póki co nie mamy takiego lotu w planach. 


Na koniec kilka wniosków dotyczących osób z podwójnym obywatelstwem:

Podczas pobytu w Polsce, jako obywatel tego kraju, masz obowiązek posługiwać się na terenie państwa polskimi dokumentami tożsamości, dowód osobisty czy też paszport.

Podczas wylotu z polskiego lotniska za granicę, ale na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, masz obowiązek posługiwać się polskim dokumentem tożsamości, paszportem lub dowodem osobistym (prawo jazdy nie jest traktowane na lotnisku jako dokument tożsamości)

Podczas wylotu za granicę poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego masz obowiązek posługiwać się polskim paszportem.

Dziecko nie posiadające dowodu osobistego podczas wylotu z polskiego lotniska ma obowiązek posługiwać się polskim paszportem. 

Dziecko dziedziczy obywatelstwo po rodzicach  w dniu narodzin, niezależnie od tego czy urodziło się w kraju czy za granicą. Paszport jest dokumentem potwierdzającym obywatelstwo. 


Swoją drogą muszę Wam powiedzieć, że osobiście uważam, że ten przepis powinien być zniesiony na lotniskach. Lotnisko w Polsce to nie Urząd Państwowy, a port międzynarodowy, więc mogłyby te przepisy tam po prostu nie dotyczyć. Może to zwykła uszczypliwość Straży Granicznej bo równie dobrze mogliby przymknąć na to oko. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...